Full Screen Exit FullScreen

Loading

Awards Contact Downloads

© 2002 - 2020 3dfiction.com by Serdar Camlica. All Rights Reserved.

x
tr
Serdar Camlica
Serdar Camlica
Born in 1971 in Munich, he started study the piano at an early age then writing algorithmic graphics and sound programs with his first computer in 1981. From 1989 to 1994 Camlica studied at the Faculty of Architecture at M.S.Ü where he performed at many shows and concerts.
After 1994, while working as architectural 3d visualization and design professional, he started to make surreal 3d and digital art works. Due to the international recognition and interest he received with his digital artworks, videos and musical compositions, in 1998 he established the 3dfiction.com website to deliver his art to larger audience across the world. Subsequently, the 3dfiction.com website was chosen as the Art and Design Site of the Year by many organizations. In a short period of time the number of visits to 3dfiction.com increased and, according to Alexa rankings for website traffic statistics, it was eventually listed at first place in the category of 'Computer Graphics Artist' websites.
Serdar Camlica's works 'The Doors' and 'Rising' were published in the International Digital Art Awards (IDAA) 2003 exhibitions and publications; organized by Melbourne Art Academy. His works were one of the first ones published in the early Digital Art literature. His work 'Atlantis' won the second prize at the 11th Digital Art / Photo Contest held in Japan in 2004. Afterwards, his works and biography were exhibited at MOCA (Museum of Computer Art).


He was among the 12 digital artists invited by curator Andrew McGivern for his themed exhibition 'Electric Paint - The Computer as 21st Century Canvas' at the Woodson Art Museum, Wisconsin. The exhibition, which opened in Wisconsin during the summer of 2006, then spread out to reach many different cities, states and art lovers across the United States as a traveling exhibition.
His first short animated film 'Awaken - The Mind Travel', composed of video art works and his own music, won the "2006 Animation Award of the Year" at DigiFest in Florence. The second short animated film 'Fractal Chronology of 3Dfiction' consisting of a collection of Fractal animations was released at the 2011 IF Istanbul Independent Film Festival in the category of 'Baska Kafalar (Other Heads)'. More recently, his fractal work received the 'Stellar Art' award at 2014 Digital Arts California.
Currently, Camlica resides in Bodrum / Turkey and continues to work on fractal geometry, surreal 3d, animation and sound installations. He also teaches architectural 3d modeeling and design.


x
en
Serdar Camlica
Serdar Çamlıca
1971 yılında Münih'te doğdu. 1981 senesinde sahip olduğu ilk bilgisayarı ile algoritmik grafik ve ses programları yazmaya başladı, piano eğitimi aldı. 1989-1994 M.S.Ü. Mimarlık Fakültesinde eğitim görürken birçok dinleti ve konser gerçekleştirdi.
1994 sonrası mimari 3d görselleştirme ve tasarım uzmanı olarak çalışırken surreal 3d ve digital art çalışmalar yapmaya başladı. Gelen uluslararası ilgilerden dolayı 1998 yılında digital art, video art ve müzik çalışmalarını dünyanın her köşesindeki sanatsevere ulaştırmak için kurduğu 3dfiction.com isimli web sitesi, birçok organizasyon tarafından yılın sanat ve tasarım sitesi seçildi. Kısa bir sürede web istatistik organizasyonu Alexa'nın sıralamasına göre "Computer Graphics Artist" siteleri arasında, ziyaretçi sayısına göre dünyada birinciliğe yükseldi.
Melbourne Art Academy ile birlikte organize edilen International Digital Art Awards (IDAA) 2003 sergi ve yayınlarında "The Doors" ve "Rising" isimli çalışmaları yayınlandı. Erken Digital Art literatürüne giren ilk çalışmaları oldu. "Atlantis" isimli çalışması ise 2004 yılında Japonya'da düzenlenen 11. Digital Art/Photo Contest'de ikincilik ödülü aldı. Sonrasında çalışmaları ve özgeçmişi MOCA (Museum of Computer Art)'da sergilendi.


Amerikalı küratör Andrew McGivern'ın, Wisconsin, Woodson Art Museum'da "Electric Paint - The Computer as 21st Century Canvas" isim ve temalı sergisi için davet ettiği 12 dijital sanatçı arasında yer aldı. 2006 yazı boyunca Wisconsin'de açık kalan sergi, sonrasında da Amerika'nın farklı şehir ve eyaletlerinde gezici sergi olarak birçok sanatsevere ulaştı.
Video art çalışmalarından oluşan ve müziklerini de kendi hazırladığı ilk kısa animasyon filmi "Awaken - The Mind Travel" Floransa'da düzenlenen DigiFest'de "2006 Yılın Animasyonu Ödülü"nü aldı. Fractal animasyonlarından oluşan ikinci kısa animasyon filmi "Fractal Chronology of 3Dfiction" 2011 IF Istanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde "Başka Kafalar" kategorisinde gösterime girdi. Yakın dönem fractal çalışmaları 2014 Digital Arts California'da "Stellar Art" ödülü aldı.
Bodrum'da yaşamaya devam eden Çamlıca, fractal geometri, surreal 3d, animasyon ve ses enstelasyonları üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir. ve mimari 3d modelleme eğitmenliği yapmaktadır.